ویدیو گالری

کاناپه بادی مسافرتی
توضیحات : قابلیت نگهداری کاناپه بوسیله ریختن شن داخل کیسه نگهدارنده

بدون نیاز به تلمبه (باد کردن بصورت دستی)

ضد آب

قابل استفاده روی هر سطحی (چمن , برف)

نهایت وزن قابل تحمل 160 کیلوگرم

در 5 رنگ
بازگشت