ویپ KINGSIDE مدل MINIMI

ویپ KINGSIDE مدل MINIMI

مدت زمان شارژ شدن 3 تا 6 ساعت 
دارای حافظه جهت حفظ دما بعد از خاموش کردن دستگاه
دمای متغییر
دارای 5 LED نمایشگر میزان دما
دارای توقف کننده شارژ در زمان پر شد باتری

نحوه استفاده :

ابتدا کلید روشن خاموش 5 بارممتد هر بار به مدت دو ثانیه فشار داده تا دستگاه روشن شود سپس مایع اسانس را در سری محصول ریخته و با دکمه های تنظیم دما ،دمای مورد نیازرا با توجه به میزان دود تنظیم کرده و برای هر بار مصرف دکمه پاور را نگه داشته استفاده میکنیم و مجددا رها میکنیم

نحوه تغییر دما :

کلید پاور را  سه مرتبه هر دفعه با دوثانیه مکث فشار داده که با این عمل  دما هر بار 20 درصد زیاد میشود